TürkçeქართულიEnglishRussian

PERAPOOL MAXİFLOC

Havuz suyunda bulunan veya suya bulanıklık veren koloidal parçacıkları floklaştırarak (topaklaştırma) hızla çöktürerek kolayca filtre edilmesini sağlayan polimerik yapıda saf maddedir. Çabuk çözünür ve düşük dozlarda etkili olduğundan çok ekonomiktir. Suda bulanıklığa neden olmaz ve çöktürme hızı yüksektir. Suyun bakteriyolojik kalitesini arttırır ve klorün etkin kullanımını sağlar. İnsan sağlığına zararı olmadığında içme suyu tesislerinde bile 500 ppm e kadar kullanılır.

Dozaj:  100m3 havuz suyu için 0.2-1.0 kg kullanılmalıdır

WINTER Kış Bakımı Kimyasalı

Kış mevsiminde dolu olarak bırakılan açık havuzlarda kullanılan kış bakım maddesidir. Havuz kenarlarında yosunlaşmayı ve kireçlenmeyi önleyerek sezona girişte yapılacak havuz temizliğini kolaylaştırır. Her tür  su ve havuzdaki maddelerde uyumludur. Sezon sonunda havuza su sertliğine olabilecek kirlenmeye göre çeşitli bölgelerden ilave edilir ve 1-2 gün sirkülasyonu sağlanır.

Dozaj:  100 ppm su sertliğine kadar 100m3 havuz suyu için 3 lt. Daha yüksek sertlikteki sularda her 10 ppm sertlik için 0.5 lt ilave.

POOLSTAR 56

Havuz suyu dezenfeksiyonu için kullanılan hızlı çözünen stabilize, organik esaslı aktif klor bileşiğidir. Kireç ihtiva etmediği için havuz yüzeylerinde kireç oluşumuna neden olmaz. Bakteri  ve virüslere karşı etkilidir. Organik kirlilikleri okside ederek temizler ve yosun oluşumunu önlemede etkilidir. Çok hızlı çözündüğünden özellikle şok klorlamada kullanıma uygundur. Havuz suyunun PH değerini yükseltmez  ve sık sık PH düşürücü kullanımı gerektirmez. Stabilizatör içerdiği için UV ışınları etkisiyle aktivite kaybı olmaz, klor kullanımını azaltır. Uygun koşullarda depolanırsa aktif klor oranı uzun süre stabil kalır.  Aktif Klor Oranı : min.%56

Dozaj: *İlk kullanımda 100m3 havuz suyu için 400-500 gr.*Her gün 100m3 havuz suyu için 150-250 gr.
İdeal değerler: Havuz suyunda aktif klor oranı  1,5-2,5 ppm

POOLSTAR 90

Havuz suyu dezenfeksiyonu için kullanılan yavaş çözünen stabilize, organik esaslı klor bileşiğidir. Kireç ihtiva etmediği için havuz yüzeylerinde kireç oluşumuna neden olmaz. Bakteri  ve virüslere karşı etkilidir. Organik kirlilikleri okside ederek temizler ve yosun oluşumunu önlemede etkilidir. Özellikle havuz dibinde oluşan yosunları önlemede çok etkilidir. Vinil kaplı havuzlar için uygun değildir. Havuz suyunun PH değerini yükseltmez ve sık sık PH düşürücü kullanımı gerektirmez. Stabilizatör içerdiği için UV ışınları etkisiyle aktivite kaybı olmaz, klor kullanımını azaltır. Çok yüksek oranda aktif klor içerdiği için tüm klorlar içinde en ekonomik olandır.Aktif Klor Oranı : min.%90

Dozaj: *İlk kullanımda 100m3 havuz suyu için 250-300 gr.*Her gün 100m3 havuz suyu için 100-150 gr.
İdeal değerler:Havuz suyunda aktif klor oranını  1,5-2,5 ppm

POOLSTAR 90/TB 200

Havuz suyu dezenfeksiyonu için kullanılan yavaş çözünen stabilize, organik esaslı aktif klor bileşiğidir. Kireç ihtiva etmediği için havuz yüzeylerinde kireç oluşumuna neden olmaz. Bakteri ve virüslere karşı etkilidir.Organik kirlilikleri okside ederek temizler ve yosun oluşumunu önlemede etkilidir. Çok yavaş çözündüğü için gerekli aktif kloru yavaş yavaş ve devamlı sağlar. Klorinatör sistemi ile birlikte kullanıma uygundur.Havuza direk konursa havuz dibinde oluşan yosunları yok eder. Vinil kaplı havuzlar için uygun değildir.  Havuz suyunun PH değerini yükseltmez ve sık sık PH düşürücü kullanımı gerektirmez. Stabilizatör içerdiği için UV ışınları etkisiyle aktivite kaybı olmaz, klor kullanımını azaltır.  Aktif Klor Oranı : min.%90

Dozaj: *Taşma kanallarında ya da klorinatöre 100m3 havuz suyu için 3 ila 4 Tablet
İdeal değerler:Havuz suyunda aktif klor oranı nı 1,5-2,5 ppm

POOLSTAR CHC 70

İnorganik esaslı aktif klor bileşiğidir. Hızlı çözünür ve stabilizatör içermez. Kireç (Kalsiyum) içerdiği için su sertliği ve alkalinitesi yüksek olan havuz suları için kullanımı uygun değildir. Özellikle alkalinitesi düşük olan sular için kullanımı uygundur. UV ışınları etkisiyle aktif klor kaybını önlemek için Stabilizatör ile birlikte kullanımı önerilir.Aktif Klor Oranı : min.%70

Dozaj: * İlk kullanımda 100m3 havuz suyu için 250-300 gr.*Her gün 100m3 havuz suyu için 100-150 gr.
İdeal değerler:Havuz suyunda aktif klor oranını  1,5-2,5 ppm

PERAPOOL CHLOR LQ

İnorganik esaslı aktif sıvı klor bileşiğidir. Stabilizatör içermez. Yüzme havuzu suyunun dezenfeksiyonu için kullanılır. Yapısal özelliği nedeniyle bakterileri kısa sürede öldürür ve virüsleri etkisiz hale getirir. Yosunlaşmayı önleyerek sağlıklı havuz suyu sağlar. Kullanımı ve havuz suyuna beslemesi kolaydır.Aktif Klor Oranı : min.%15

Dozaj: * İlk kullanımda 100m3 havuz suyu için 1.5-2.0 kg.*Her gün 100m3 havuz suyu için 600-900 gr.
İdeal değerler:Havuz suyunda aktif klor oranını  1,5-2,5 ppm

SHOCK

Bağlı klor gidermek için klorsuz şoklama ajanı. Şoklamadan 15 dakika sonra havuza girilebilir. Ozonlu havuzlarda az miktarda kullanılması gereken klorun alternatifidir. Aynı zamanda dezenfeksiyon ve havuz suyunun değerlerinin düzelmesini sağlar. Havuz suyunun boşaltılmasına gerek kalmaz.

Dozaj: * İlk kullanımda 100m3 havuz suyu için 2.6-2.7 kg.*Haftada  bir 100m3 su için 1.3 kg kullanılır

PERAPOOL PH-MINUS

Havuz suyu PH değeri olmnası gerekenin üzerinde olduğunda inorganik toz bileşikler içeren PH-MINUS (-) GR. ile havuz suyu PH değeri istenilen seviyeye düşürülür. Önerilen dozajda kullanıldığında metal kısımlar üzerinde korozyon riski oluşturmaz. Ancak metal kısımlara direkt olarak teması önlenmelidir. Gerekli olan kullanım miktarı suda çözündükten sonra havuza ilave edilmelidir.

Dozaj: Suyun PH’ını 0.2 düşürmek için 100m3 havuz suyunda 1-2 kg kullanılmalıdır
İdeal değerler:Havuz suyu PH değeri 7.2-7.8 arasında olmalıdır.

PERAPOOL PH-MINUS LQ

Havuz suyu PH değeri olmnası gerekenin üzerinde olduğunda inorganik sıvı bir ürün olan PH-MINUS (-) LQ. İle havuz suyu PH değeri istenilen seviyeye düşürülür. Kullanmadan önce %10 luk çözeltisi hazırlanmalı ve sonra havuza kısım kısım ilave edilmeli ya da dozaj pompası ve redox cihazı ile kontrol edilerek havuz suyuna ilave edilir.

Dozaj: Suyun PH’ını 0.2 düşürmek için 100m3 havuz suyunda 1-2 kg kullanılmalıdır
İdeal değerler:Havuz suyu PH değeri 7.2-7.8 arasında olmalı.

PERAPOOL PH-UP

Alkali inorganik toz bileşikler, havuz suyunun PH değerini istenilen seviyeye yükseltir ve bu seviyede kalması için tampon görevi görürler. Önerilen dozajda kullanıldığında metal kısımlar üzerinde korozyon riski oluşturmaz. Gerekli olan kullanım miktarı suda çözündükten sonra havuza ilave edilmelidir.

Dozaj: Suyun PH’ını 0.2 yükseltmek için 100m3 havuz suyuna 1-2 kg.
İdeal değerler:Havuz suyu PH değeri 7.2-7.8 arasında olmalıdır

PERAPOOL ALGEACIDE SOLVE S

Mevcut yosunu yok eder. Köpük yapmaz. Yosun oluşumunu önler havuz suyunun sağlıklı duruma gelmesini ve estetik görünmesini sağlar. Havuz suyuna periyodik olarak ilave edilen algeacide klorun etkin bir şekilde kullanımını sağlar ve klor tüketimini optimize eder. Çok yüksek sıcaklarda ve aşırı güneş alan havuzlarda kullanım oranı yükseltilmelidir.

Dozaj:  İlk kullanımda 100m3 havuz suyu için 0.5-1.0 kg. Haftada 1 kez 100m3 havuz suyu için 250-300 gr.

PERAPOOL ALGEACIDE SOLVE

Mevcut yosunu yok eder. Köpük yapmaz. Yosun oluşumunu önler havuz suyunu berraklaştırır. Havuz suyunun sağlıklı duruma gelmesini ve estetik görünmesini sağlar. Havuz suyuna periyodik olarak ilave edilen algeacide klorun etkin bir şekilde kullanımını sağlar ve klor tüketimini optimize eder. Çok yüksek sıcaklarda ve aşırı güneş alan havuzlarda kullanım oranı yükseltilmelidir.

Dozaj:  İlk kullanımda 100m3 havuz suyu için 0.5-1.0 kg. Haftada 1 kez 100m3 havuz suyu için 250-300 gr.

PERAPOOL MULTİ

Suda bulunan ve suya bulanıklık veren koloidal partikülleri birleştirerek çökmesini ve etkili bir şekilde filtre edilmesini sağlar. Bu şekilde havuz suyu çok temiz ve kristal parlaklığında olur. Floklaşmayı sağladığından kum filtresinin verimliliğini arttırır. Organik maddeleri  ve yosunları çöktürerek havuz suyunun mikrobiyolojik olarak temizliğini arttırır ve dezenfektan kullanımında  ekonomi sağlar.

Dozaj:  İlk kullanımda 100m3 havuz suyu için 2.0-5.0 kg. Haftada 1 kez 100m3 havuz suyu için 500-2000 gr.

ANTİİYON Sertlik ve Metal Stabilizatörü

Organik esaslı, klora karşı stabil olan kompleks yapıcı maddedir. Sertlik iyonlarını bağlayarak havuz yüzeylerinde, makine kısımlarında ve filtre üzerinde kireç oluşumunu önler. Demir, bakır, mangan gibi iyonları da bağlayarak bunların neden olduğu renkli su oluşumunu önler.

Dozaj: Su sertliğini 100 ppm azaltmak için 100m3 havuz suyu için 0,8-1.0 kg.

SURFACE Havuz Yüzey Temizleyici

Yumuşak organik esaslı asit içerir. Havuz ekipman ve diğer yüzeyler üzerinde birikmiş olan kireç ve mineral tabakasını temizler. Asitten etkilenen (mermer, karotaş, beton vb.) yüzeyler dışında vitrifiye yüzeyler seramik, cam, metal vb. yüzeylerde güvenle kullanılır.

Dozaj: Kireç birikintilerini temizlemek için 25’lik çözelti halinde uygulanır. Kullanımdan sonra yüzeyler iyice durulanmalıdır.

FILTERCLEAN Asit Filtre Temizleyici

Yumuşak organik esaslı asit içerir. Kuvarz kumlu filtrelerinin temizlenmesinde kullanılan bir üründür. Filtre kumları üzerinde oluşan kireç, yağ, deri döküntüleri ve diğer organik kirlilikleri çözer, havuz suyunda berraklık sağlar. Havuz ekipman ve diğer yüzeyler üzerinde birikmiş olan kireç ve mineral tabakalarını da temizler.Toz halde olduğunda kullanımı daha kolay ve ekonomiktir.

Dozaj: Kireç birikintilerini temizlemek için %10-20 çözelti uygulanır. Kullanımdan sonra yüzeyler iyice durulanmalıdır.

MYFOOT

Mantar ve bakterileri öldüren dezenfektan içeren kimyasaldır. Havuz yüzeylerinin dezenfeksiyonunda ve yüzme havuzu girişlerinde ayakların dezenfeksiyonunda kullanılabilir. Ayak banyosu yoluyla ya da sprey olarak uygulanabilir. Böylece ayaklarda olabilecek mantarların havuz suyuna bulaşması engellenir. Tedavi amaçlı kullanılmaz.

Kullanım Şekli: %3 lük çözelti hazırlanarak yüzeylere sprey halinde uygulanır ve kuruması beklenir. Ayak dezenfeksiyonu için %5 lik çözelti hazırlanır.

TRİPLEX-TB200

Yüksek aktif klor içekli; üçü bir arada klor, çöktürücü ve yosun önleyici içeren uzun süreli dezenfeksiyon tabletleri.

Satığımız Markaları

Logo
Logo

Contact Us

Queen Tamar Ave. #11 Tbilisi / Georgia
+995 32 295 04 76 (Office)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e